Dek-reuen uit de Fan it Heidehiem kennel:

klik op de naam voor meer info.Fienorro fan it Heidehiem               geb.  19-10-2011  nog actief     (vol voor 2015)  Floris Jippe fan it Hiedehiem           geb.  19-10-2011  nog actief   (vol voor 2015)  Bouke Doeke fan it Heidehiem       geb.  04-08-2005  uitgedekt.Rijk Jippe fan it Heidehiem               geb.  15-04-2001  uitgedekt.Ronne fan it Heidehiem                    geb.  15-04-2001  uitgedekt.Otto Ludo Bart fan it Heidehiem    geb.  03-06-1998  uitgedekt.Oene Corneles fan it Heidehiem     geb.  03-06-1998  uitgedekt. Ludo fan it Heidehiem                       geb.  04-09-1994  uitgedekt.Geuke Joppe fan it Heidehiem         geb.  03-04-1990  uitgedekt.Elmer Baike fan it Heidehiem          geb.  04-01-1989  uitgedekt.Doerak fan it Heidehiem                   geb.  09-01-1988  uitgedekt.Breston fan it Heidehiem                  geb.  29-07-1986  uitgedekt.Bouike fan it Heidehiem                    geb.  29-07-1986  uitgedekt.Reuen gebruikt door de Fan it Heidehiem kennel:

klik op de naam voor meer info.test    geb.  19-10-2011  uitgedekt.test     geb.  19-10-2011  uitgedekt.test    geb.  19-10-2011  uitgedekt.