Djoeke Klaske fan it Heidehiem

Doordat we moeite hadden met kiezen uit dit laatste nest van Famke hebben we besloten 2 honden op naam te houden.
Aangezien we een druk gezin hebben met 2 opgroeiende kinderen hebben we met de familie Luijpen in Heino afgesproken dat wij eigenaar blijven van Klaske. Doordat we een relatief kleine fokker zijn blijft op deze manier toch onze kennelnaam actief.
undefinedKlaske foto fam. Luijpen.